Whistleblowing – co přináší a proč ho vlastně máme řešit?

Whistleblowing představuje pro české firmy nejen nové povinnosti, ale také výrazné příležitosti pro zlepšení firemní kultury, posílení důvěry zaměstnanců či budování dobrého jména. Jaké dopady může mít zavedení oznamovacího systému ve společnosti? A co mohou společnosti získat tím, že se budou whistleblowingu věnovat nad rámec pouhého splnění zákonné povinnosti?

20/2/2023
Magdaléna Kráľová

Whistleblowing a ochrana oznamovatelů – co to je?

Whistleblowing označuje aktivitu osob, které upozorní na zneužití práva, protiprávní činnosti, korupci nebo jiné poškozování veřejného zájmu, o kterém se dozvěděly v souvislosti s výkonem své práce.

Základním principem ochrany oznamovatelů je potom poskytnout oznamovateli protiprávního jednání záruku, že pokud své podezření oznámí stanoveným způsobem, nehrozí mu žádný postih.

Pravidla pro oznamování a ochranu pro oznamovatele zavede připravovaný český zákon o ochraně oznamovatelů.

Proč je potřeba protiprávní činnost řešit?

Každá společnost se může během své existence setkat s trestnou nebo jinou protiprávní činností, ať už ze strany zaměstnanců nebo členů užšího vedení. Typicky se může jednat o různé formy korupčního jednání, jako např. úplatkářství, o zpronevěru finančních prostředků, daňovou trestnou činnost či trestnou činnost spojenou s veřejnými zakázkami. Neodhalená protiprávní činnost má přitom na společnost velmi negativní dopady. Ani případný krátkodobý benefit (úspěch ve výběrovém řízení díky úplatku) společnosti z dlouhodobého hlediska neprospívá, a to tím spíše, bude-li protiprávní jednání nakonec odhaleno ze strany orgánů činných v trestním řízení nebo dozorového správního orgánu.

I bez ohledu na případné zahájení trestního či správního řízení má protiprávní jednání výrazné negativní důsledky, zejména poškození finančního zdraví společnosti, ztrátu majetku, zhoršení kvality poskytovaných produktů nebo služeb a obecně narušení důvěry mezi zaměstnanci a obchodními partnery.

Zájem na předcházení protiprávnímu jednání a včasné identifikaci případných incidentů samotnou společností je tedy vysoký.

Efektivní oznamovací systém značně snižuje riziko, že společnost sama nebude schopná protiprávní jednání včas identifikovat a napravit, a budou jí tak vznikat další škody, nebo se dokonce vystaví riziku trestní odpovědnosti právnické osoby.

Odhalte protiprávní činnost ve společnosti dříve, než to za vás udělá někdo jiný

Při absenci efektivního a důvěryhodného oznamovacího systému se zvyšuje šance, že se zaměstnanci nakonec obrátí na úřady, orgány činné v trestním řízení, nebo dokonce na média. Totéž platí v případě, že na podané oznámení společnost adekvátně nezareaguje. Víte, jak správně přijmout podaná oznámení a nakládat s nimi?

Po externím oznámení mimo kontrolu společnosti se významně limituje schopnost společnosti informovat o celé kauze, zároveň se snižuje i účinnost následně přijatých opatření a komplikuje se práce krizového managementu. Negativní publicita, poškození reputace a důvěryhodnosti, obecné snížení pracovní morálky nebo ztráta zájmu uchazečů o zaměstnání jsou jen některé z dopadů, které mohou společnost při externím oznámení zasáhnout.

Naopak při využití interního oznamovacího systému může společnost včas škodlivé jednání zastavit, řídit krizovou komunikaci a podniknout následné kroky, včetně případného podání trestního oznámení na pachatele, je-li to nezbytné, ve vlastní režii.

Včasná identifikace a prevence škodlivé činnosti tak nepředstavuje pouze plnění zákonných povinností, ale současně důležitý zájem každé společnosti. Efektivní oznamovací systém přitom může pomoci včas identifikovat a předcházet škodlivé činnosti svou jednoduchostí při podávání podnětů nebo žádosti o důvěrnou konzultaci s příslušnou osobou. Neméně podstatný je také závazek společnosti nepostihovat oznamovatele za podané podněty. V neposlední řadě pak musí každá společnost pracovat na své firemní kultuře a na závazku v boji proti korupci a protiprávní činnosti obecně.

Chcete pomoct se zavedením interního oznamovacího systému? Máte k oznamování další dotazy, na které jste v textu nenašli odpověď? Neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese info@smartwhistle.cz.

Další naše články
Záznam z webináře: Whistleblowing – Jak na to?

Nestihli jste náš webinář? Máme pro vás dobrou zprávu! Záznam z online webináře je nyní ke zhlédnutí zdarma.

18/8/2023
RL
Přečíst celé ...
Účinnost zákona o ochraně oznamovatelů – na co se připravit?

Dlouho očekávaný zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) nabyl účinnosti již 1. srpna 2023. V příspěvku přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy v souvislosti s jeho účinností.

7/8/2023
RL
Přečíst celé ...
Stáhněte si brožurku „Whistleblowing chytře a jednoduše“

Vyplněním formuláře si můžete zdarma stáhnout brožuru.

31/7/2023
RL
Přečíst celé ...