Co je whistleblowing?

Jako whistleblowing se označuje ohlášení nebo zveřejnění informací o protiprávním jednání, ke kterému dochází v organizaci, pro kterou oznamovatel vykonává práci. Zavedení interních kanálů pro oznámení a postupů pro přijetí nápravných opatření a zajištění ochrany oznamovatelů bude již brzy povinné pro většinu zaměstnavatelů. 

Koho se povinnosti týkají?

Interní oznamovací kanál a procesy pro příjem a řešení oznámení musí na základě připravovaného zákona zavést všechny společnosti s alespoň 50 zaměstnanci a dále společnosti působící ve vybraných sektorech (zejm. finanční služby). Povinnost zavést interní oznamovací kanál mají již od prosince 2021 veřejnoprávní subjekty. Vedle toho v prosinci 2021 Ministerstvo spravedlnosti spustilo externí oznamovací kanál, kam může podat oznámení kdokoliv. Všichni zaměstnavatelé (bez ohledu na oblast působení a na počet zaměstnanců) jsou povinni zajistit ochranu oznamovatelů před odvetnými opatřeními. 

Proč zavést whistleblowing?

Zaměstnanci jsou nejvýznamnějším zdrojem informací o porušování zákona v organizaci nebo u obchodních partnerů. Včasné zjištění protiprávního jednání umožní efektivní řešení a minimalizaci reputačních i materiálních škod. Aby zaměstnanci měli jistotu, že jejich oznámení bude vyšetřeno a oni sami nebudou vystaveni odvetným opatřením, je kvalitně připravený a důvěryhodný systém nezbytností. V opačném případě hrozí dlouhodobé nezjištěné protiprávní jednání, nebo naopak veřejné řešení se zapojením orgánů veřejné moci, nebo dokonce veřejnosti a médií. Oznamovací systém lze rovněž začlenit do širšího systému firemní compliance.

Kdy je potřeba zavést?

Většina veřejnoprávních subjektů by již měla mít systém zavedený, a to na základě přímého účinku směrnice EU. Připravovaný zákon nabyde účinnosti zřejmě v první polovině roku 2023, nejpozději v té době by tedy organizace měly začít s přípravou. Bez ohledu na účinnost zákona by neměly se zavedením whistleblowingu otálet zejména společnosti, které mají smluvní vztahy s veřejným sektorem nebo se pohybují v jiných exponovaných oblastech, a dále společnosti, od kterých zavedení whistleblowingu vyžaduje mateřská společnost nebo obchodní partneři. 

Vybrat správnou nabídku

Vyřešte whistleblowing chytře a jednoduše

Jak nástroj Whistlelink funguje?
1

Podání oznámení

Zaměstnanec podá oznámení prostřednictvím interního systému Whistlelink nebo některým z doplňkových způsobů (např. osobně u příslušné osoby). Interní systém Whistlelink umožňuje následnou komunikaci i při zachování úplné anonymity oznamovatele. Oznamovatel i po podání oznámení může komunikovat s příslušnou osobou, sledovat průběh prošetřování a v případě potřeby poskytnout doplňující informace. 

2

Příjem oznámení

Příslušná osoba přijímá oznámení a komunikuje s oznamovatelem. Systém Whistlelink upozorňuje na nově příchozí oznámení i na lhůty pro reakci a pro uzavření šetření. Příslušná osoba rovněž prověřuje důvodnost oznámení, pro tento účel má k dispozici odbornou právní podporu ROWAN LEGAL. 

Podání oznámení

Zaměstnanec podá oznámení prostřednictvím interního systému Whistlelink nebo některým z doplňkových způsobů (např. osobně u příslušné osoby). Interní systém Whistlelink umožňuje následnou komunikaci i při zachování úplné anonymity oznamovatele. Oznamovatel i po podání oznámení může komunikovat s příslušnou osobou, sledovat průběh prošetřování a v případě potřeby poskytnout doplňující informace. 

1

Příjem oznámení

Příslušná osoba přijímá oznámení a komunikuje s oznamovatelem. Systém Whistlelink upozorňuje na nově příchozí oznámení i na lhůty pro reakci a pro uzavření šetření. Příslušná osoba rovněž prověřuje důvodnost oznámení, pro tento účel má k dispozici odbornou právní podporu ROWAN LEGAL. 

2
Naše nabídka

SmartWhistle

Chci vědět víc

Doporučujeme pro: 

Malá či střední společnost
Nemá rizikové aktivity z pohledu compliance*
Nepoužívá interní směrnice
Chce implementaci whistleblowingu, kvůli dodržení zákona
Nechce průběžnou právní podporu

SmartWhistle plus

Chci vědět víc

Doporučujeme pro: 

Střední či velká společnost
Nemá rizikové aktivity z pohledu compliance*
Používá interní směrnice
Chce kompletní implementaci whistleblowingu, včetně podpory při zavádění ve společnosti
Chce průběžnou právní podporu, outsourcing funkce pověřené osoby

SmartCompliance

Chci vědět víc

Doporučujeme pro: 

Střední či velká společnost
Vykonává rizikové aktivity z pohledu compliance* 
Chce mít nejen kompletní implementaci whistleblowingu, ale i předcházet vzniku trestní odpovědnosti a mít vhodně nastavené systémy vnitřní kontroly
Chce průběžnou právní podporu, outsourcing funkce pověřené osoby

* Mezi rizikové aktivity z pohledu compliance patří např. účast na veřejných zakázkách / velká síť prodejců či obchodních zástupců odměňovaných z provizí / podnikání v regulovaných odvětvích / rozsáhlé zpracovávání osobních údajů / aktivity, které mohou ohrozit životní prostředí.

Nevyhovuje vám žádný z balíčků výše a chcete individuální nabídku?

Vyplňte prosím svůj telefon a my se vám ozveme.

Děkujeme, budeme vás brzy kontaktovat.
Při odesílání formuláře se něco pokazilo.

Poskytnuté údaje použijeme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat s naší nabídkou a zodpovědět vaše případné dotazy. Podrobné informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jaká v této souvislosti máte práva, naleznete v Informacích o zpracovávání osobních údajů.

O nás

Za projektem stojí přední česká advokátní kancelář ROWAN LEGAL

Jsme jedna z největších advokátních kanceláří na českém trhu, kde působíme více než 30 let. V oblasti compliance poskytujeme komplexní služby, od implementace oznamovacích linek, až po zavádění ucelených compliance programů a přípravu klientů na certifikaci podle ISO norem.

Pro oblast compliance jsme „velmi doporučovanou“ kanceláří dle ankety Právnická firma roku a pro stejnou oblast patříme mezi nejlépe hodnocené kanceláře i v prestižním mezinárodním žebříčku Chambers and Partners.

Právní služby poskytujeme v České republice, ale díky naší mezinárodní síti umíme zajistit kvalitní právní podporu po celém světě.

Ocenění
30+

let na trhu

70+

zkušených specialistů

110+

spolupracovníků

40+

implementací compliance

100+

zemí, které pokrýváme

Mgr. Michal Nulíček, LL.M.

Máte jakékoliv otázky? Jsem tady pro vás k dispozici. Neváhejte se na mě obrátit.