Vaše spolehlivá podpora pro whistleblowing

Aby váš systém pro whistleblowing fungoval správně a přinesl očekávané výsledky (včetně možné ochrany společnosti před vznikem trestní odpovědnosti), je nezbytné, aby zapadal do ostatních vnitrofiremních procesů a zohledňoval specifika vaší společnosti. Díky našim rozsáhlým zkušenostem a individuálnímu přístupu Vám přineseme nejen splnění zákonné povinnosti, ale skutečně efektivní a funkční systém ochrany oznamovatelů.

Přinášíme řešení whistleblowingu pro vaši obchodní společnost ruku v ruce s celkovou právní podporou v několika ucelených variantách.

naše nabídka

SmartWhistle

Doporučujeme pro: 

Malá či střední společnost
Nemá rizikové aktivity z pohledu compliance*
Nepoužívá interní směrnice
Chce implementaci whistleblowingu, kvůli dodržení zákona
Nechce průběžnou právní podporu
Zvolit
Obsahuje:
Příprava interní dokumentace k oznamování
Nástroj Whistlelink
Návod k implementaci whistleblowingu ve společnosti

SmartWhistle plus

Doporučujeme pro: 

Střední či velká společnost
Nemá rizikové aktivity z pohledu compliance*
Používá interní směrnice
Chce kompletní implementaci whistleblowingu, včetně podpory při zavádění ve společnosti
Chce průběžnou právní podporu, outsourcing funkce pověřené osoby
Zvolit
Obsahuje:
Příprava interní dokumentace k oznamování
Příprava/revize etického kodexu
Revize ostatní interní dokumentace související s oznamováním
Nástroj Whistlelink
Podpora při implementaci whistleblowingu ve společnosti
Výkon či podpora funkce příslušné osoby
Školení příslušné osoby, vedení a zaměstnanců
Pravidelné vyhodnocení fungování interního oznamovacího systému

SmartCompliance

Doporučujeme pro: 

Střední či velká společnost
Vykonává rizikové aktivity z pohledu compliance* 
Chce mít nejen kompletní implementaci whistleblowingu, ale i předcházet vzniku trestní odpovědnosti a mít vhodně nastavené systémy vnitřní kontroly
Chce průběžnou právní podporu, outsourcing funkce pověřené osoby
Zvolit
Obsahuje:
Příprava interní dokumentace k oznamování
Příprava/revize etického kodexu
Příprava interního compliance systému pro řízení nejrizikovějších oblastí podnikání společnosti
Revize ostatní interní dokumentace související s oznamováním a compliance
Nástroj Whistlelink
Podpora při implementaci whistleblowingu a compliance ve společnosti
Výkon či podpora funkce příslušné osoby a/nebo compliance officera
Školení příslušné osoby, vedení a zaměstnanců k whistleblowingu i compliance
Pravidelné vyhodnocení fungování interního compliance systému včetně oznamování

* Mezi rizikové aktivity z pohledu compliance patří např. účast na veřejných zakázkách / velká síť prodejců či obchodních zástupců odměňovaných z provizí / podnikání v regulovaných odvětvích / rozsáhlé zpracovávání osobních údajů / aktivity, které mohou ohrozit životní prostředí.

Chcete zjistit více informací?

Vyplňte prosím následující údaje a my se vám ozveme.

Poskytnuté údaje použijeme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat s naší nabídkou a zodpovědět vaše případné dotazy. Podrobné informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jaká v této souvislosti máte práva, naleznete v Informacích o zpracovávání osobních údajů.

Děkujeme, brzy Vás budeme kontaktovat.
Při odesílání formuláře se něco pokazilo.

Máte vybranou verzi SmartWhistle

Vyplňte prosím následující údaje a my se vám ozveme.

Poskytnuté údaje použijeme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat s naší nabídkou a zodpovědět vaše případné dotazy. Podrobné informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jaká v této souvislosti máte práva, naleznete v Informacích o zpracovávání osobních údajů.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Máte vybranou verzi SmartWhistle plus

Vyplňte prosím následující údaje a my se vám ozveme.

Poskytnuté údaje použijeme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat s naší nabídkou a zodpovědět vaše případné dotazy. Podrobné informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jaká v této souvislosti máte práva, naleznete v Informacích o zpracovávání osobních údajů.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Máte vybranou verzi SmartCompliance

Vyplňte prosím následující údaje a my se vám ozveme.

Poskytnuté údaje použijeme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat s naší nabídkou a zodpovědět vaše případné dotazy. Podrobné informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jaká v této souvislosti máte práva, naleznete v Informacích o zpracovávání osobních údajů.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Co můžete získat?

Firemní dokumentace připravená na míru

Vypracujeme pro vás dokumentaci, tak, aby co nejlépe odpovídala požadavkům vaší společnosti. Oznamovatelé se tak nebudou bát podat oznámení a zavedený systém bude skutečně efektivní.

Nástroj Whistlelink

Poskytneme vám bezpečný nástroj Whistlelink, prostřednictvím kterého lze oznámení jednoduše podávat i spravovat.

Příprava compliance systému

Připravíme interní compliance systém pro řízení nejrizikovějších oblastí podnikání vaší společnosti.

Právní podpora a interní školení

Můžete se spolehnout na naši individuální podporu při zavádění ochrany oznamovatelů, školení zaměstnanců, ale i při řešení jednotlivých oznámení.

Jak probíhá spolupráce s námi?
1

Analýza

Zanalyzujeme situaci vaší firmy a vyhodnotíme ji z hlediska whistleblowingu.

2

Řešení

Naše zjištění s vámi detailně probereme a navrhneme optimální řešení.

Vybrat správnou nabídku

Vyřešte whistleblowing chytře a jednoduše

Mgr. Michal Nulíček, LL.M.

Máte jakékoliv otázky? Jsem tady pro vás k dispozici. Neváhejte se na mě obrátit.